Meie tegevusaladeks on:

Elektripaigaldise projekteerimine
Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine
Elektripaigaldise 3.liigi paigaldise korraline tehniline kontroll
Elektripaigaldise katsetamine
Elektripaigaldise remontimine
Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine
Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine
Elektriseadme remontimine ja ümberehitamine
Elektriseadme ümberehitamine
Elektriseadme hooldamine
Elektririkete kõrvaldamine